Fries kerstpakket

It Fryske krystpakket
Het Friese kerstpakket
Prijs € 50,- *
 Inhoud;
·       Bûsdoek mei it folksliet             Zakdoek met Fries volkslied
·       Beerenburg                                 Beerenburg literfles
·       Beerenburgglêskes                    Beerenburg glaasjes (2)
·       Fryske Dumkes                           Friese anijskoekjes
·       Fryske droege woast                  Friese droge worst
·       Fryske sjerp                                 Friese keukenstroop
·       Roggebrea                                   Fries roggebrood
·       Fryske pompeblêdsjes              Snoepjes
·       Us heit bier                                  Bier van Friese brouwerij
·       Fierljepstokjes                            Dropstaafjes
·       Fryske Sûkerbole                       Fries suikerbrood
·       Keatsballen                                 Pepermuntballen
·       Molkwarder sûkerlatte              Friese suikerlat koek
·       Beerenburgbonbon                   Beerenburgbonbon
·       Kaartspul Fryslân                      Spel kaarten met Friese vlag
* Prijs is excl. Btw en verzend- of transportkosten.
Wijzigingen en / of toevoegingen van item met bedrijfslogo in overleg mogelijk tegen meerprijs.